Verschillende dB schalen:

dB zonder extentie is een relatieve verhoudingsschaal en kan enkel gebruikt worden om verschillende waarden bij elkaar te vergelijken.

Als we de dB schaal absoluut willen gebruiken dan moet de referentie worden vermeld.

Overzicht verschillende absolute dB schalen:

dB SPL: De referentie-geluidsdruk is de geluidsdruk gedefinieerd van een in volkomen stilte nog net hoorbare frequentie van 1000 Hz. Dit komt overeen met het geluid van een mug op 3m afstand.

dB(A), dB(B), and dB(C):


De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van de geluidssterkte in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. De dB(A) heeft namelijk een direct verband met de menselijke waarneming. De reden dat de dB(A) in plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidberekeningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.

Deze symbolen (dB(B), and dB(C)) wijzen op verschillende weighting filters, gebruikt om het gedrag van het menselijk gehoor weer te geven.

De decibel kan ook geschreven worden met een suffix om zo een absolute eenheid van elektrische energie te creëren:

dBm: 0 dBm = 0,001 Watt of 1 miliwatt.

dBV: dB(1 VRMS) spanning relatief tov 1 volt, ongeacht de impedantie.

dBu: In professionele audio zeer gebruikelijk. De "u" staat voor "unloaded”. De eenheid (dBu) is een RMS meting van de spanning met referentie 0.775 Vrms. Voor historische redenen is het de spanning die een vermogen van 1 mW in een 600 ohm weerstand te weeg brengt. 600 ohm is de standaard impedantie in telefonie.

P = U . I = U2 / R = U2 / 600 ohm => 0,001 Watt = U2 / 600 ohm . 0,001 watt of U = volt = 0,775 volt

dBfs: dB(full scale) – de amplitude van een signaal ( audio) vergeleken met het maximum dat het toestel aan kan voor het gaat klippen. 0 dBFS (peak) is dus het maximum dat de processor kan produceren. Gemeten waardes zijn dus nooit groter dan 1 daar ze altijd kleiner zijn dan het maximum of full-scale.